April 13, 2021

ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны эхний улирлын эргэн төлөлтийн тухай

ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ нь анхны олон нийтэд нээлттэй арилжаалагдаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (ХБҮЦ) бөгөөд Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр хөрөнгө оруулалтын цоо шинэ бүтээгдэхүүн болж гарч буй талаар бид өмнө нь мэдээлж байсан юм. 

Тухайн үед нийт 4,0 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэх зорилготой байсан бөгөөд 199% биелэлттэй захиалга авч хөрөнгийн зах зээлд тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүн дутагдаж байсныг баталсан үйл явдал болсон билээ.

Энэхүү автомашины зээлийн багцаар баталгаажсан ХБҮЦ нь 2 жилийн хугацаатай бөгөөд нийт 8 удаагийн үндсэн болон хүүгийн төлөлт хийгдэх хуваарьтай юм.

2021 оны 01 сарын 14-нд бүртгэгдсэн уг ХБҮЦ-н эхний улирлын үндсэн болоод хүүгийн төлөлт 2021 оны 04 сарын 13 ны өдөр төлөгдөх хуваарьтай бөгөөд хэдий ковид цар тахлаас хамаарч хөл хорио тогтоож, бизнесийн үйл ажиллагаа хязгаарлагдсан ийм цаг үед давхацсан ч гэсэн амжилттай төлөлт хийгдэж, ХБҮЦ худалдан авсан хөрөнгө оруулагчдын дансанд мөнгө нь байршсан байна.

Уг бүтээгдэхүүний Хөрөнгө Итгэмжлэн Удирдагч байгууллагаар “Рэдбэрал Инвестмент энд Менежмент” ХХК ажиллаж эхний улирлын эргэн төлөлтийг гүйцэтгэсэн байна. Тус компани нь 2020 онд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос “Хөрөнгө Итгэмжлэн Удирдах” тусгай зөвшөөрөл авсан ба 2021 оноос 4,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө удирдаж байна.

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас нь дахин 7 удаагийн төлөлт хийгдэх ба 2023 он хүртэл үргэлжлэх юм.

Эх сурвалж: https://ikon.mn/n/26r6
Онцлох мэдээ

Jan. 8, 2021

Анхны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн хуваарилалтын төлөвлөгөө

Nov. 13, 2020

Анхны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас бүртгэгдлээ

Jan. 7, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-н танилцуулга

Jan. 13, 2021

Анхны нээлттэй Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны арилжаа эхэллээ

Jan. 13, 2021

Анхны нээлттэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн захиалгыг нээх ёслол боллоо

Jan. 14, 2021

Инвескор актив ХБҮЦ-ны олон нийтийн захиалга нийлүүлэлтээсээ 3.3 дахин давж хаагдлаа

Jan. 19, 2021

ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны гүйлгээний товч тайлан

Jan. 21, 2021

Г.Уянгахишиг: Үнэт цаасны бизнест эрсдэлээ тооцох хэрэгтэй

April 9, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны эхний улирлын эргэн төлөлт

April 13, 2021

ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны эхний улирлын эргэн төлөлтийн тухай

July 8, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны хоёрдугаар улирлын эргэн төлөлт

Oct. 12, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны гуравдугаар улирлын эргэн төлөлт

Jan. 14, 2022

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны дөрөвдүгээр улирлын эргэн төлөлт

April 13, 2022

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны тавдугаар улирлын эргэн төлөлт