Jan. 13, 2021

Анхны нээлттэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн захиалга эхэллээ

“Инвескор актив” үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн захиалга эхэлж байна. Нэгж бүр нь 400 мянган төгрөгийн нийт дөрвөн тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 10 мянган ширхэг үнэт цаас гаргаж байгааг “Инвескор капитал” ҮЦК мэдээллээ. Ингэхдээ “А” транчийн 3.4 тэрбум төгрөгийн 8500 ширхэг үнэт цаасны 50 хувийг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгоно. Үлдсэн 50 хувьд нь олон нийтээс нээлттэй захиалга авах юм. Харин “Б” транчийн нийт 600 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1500 ширхгийг тус үнэт цаасны андеррайтер болон анхны үүрэг гүйцэтгэгч компаниуд худалдан авахаар болсон байна.

Үнэт цаасыг 24 сарын хугацаатай 14.4 хувийн хүүтэй байхаар тооцоолжээ.

Эх сурвалж: http://bloombergtv.mn/%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8D%D0%B9-%D1%85%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BD%D0%B3%D3%A9%D3%A9%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D2%AF%D0%BD%D1%8D%D
Онцлох мэдээ

Jan. 8, 2021

Анхны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн хуваарилалтын төлөвлөгөө

Nov. 13, 2020

Анхны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас бүртгэгдлээ

Jan. 7, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-н танилцуулга

Jan. 13, 2021

Анхны нээлттэй Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны арилжаа эхэллээ

Jan. 13, 2021

Анхны нээлттэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн захиалгыг нээх ёслол боллоо

Jan. 14, 2021

Инвескор актив ХБҮЦ-ны олон нийтийн захиалга нийлүүлэлтээсээ 3.3 дахин давж хаагдлаа

Jan. 19, 2021

ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны гүйлгээний товч тайлан

Jan. 21, 2021

Г.Уянгахишиг: Үнэт цаасны бизнест эрсдэлээ тооцох хэрэгтэй

April 9, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны эхний улирлын эргэн төлөлт

April 13, 2021

ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ-ны эхний улирлын эргэн төлөлтийн тухай

July 8, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны хоёрдугаар улирлын эргэн төлөлт

Oct. 12, 2021

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны гуравдугаар улирлын эргэн төлөлт

Jan. 14, 2022

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны дөрөвдүгээр улирлын эргэн төлөлт

April 13, 2022

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны тавдугаар улирлын эргэн төлөлт

Oct. 14, 2022

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны долоодугаар улирлын эргэн төлөлт

Jan. 12, 2023

Инвескор Актив ХБҮЦ-ны наймдугаар улирлын эргэн төлөлт

Jan. 13, 2023

“ИНВЕСКОР АКТИВ ХБҮЦ” НЬ АМЖИЛТТАЙ ХААГДЛАА